Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190689091177Възстановяване на терен за съхранение на скрап
9190699091540„Доставка и монтаж на климатици”, по Спецификация – Приложение №1
9190769093105Доставка на инертни материали
9190789093017Реновиране паркинг за автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
9190839093310Реконструкция на уширение на писта две
9190849093512Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи
9190859093519„Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
9190879094392Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти”
9190889094364„Измерване на емисиите на живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
9190899094303Доставка на елементи за тръбни инсталации от PPR в СОИ и ИОГ
9190909094671Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9190969094670Доставка на водопроводно оборудване
9190989094880 / 9095233„Зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”.
9191009094853Полагане на настилка пред киносалон
9191039095225Доставка на резервни части за уредба, тип SIVACON PV, производство на SIEMENS