Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190899094303Доставка на елементи за тръбни инсталации от PPR в СОИ и ИОГ
1914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
1914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"
1914700246-2017-0137Доставка на метали
1914600246-2019-0118Доставка на тръби
1913700246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно
1913400246-2019-0115Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1911500246-2019-0116Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
9190859093519„Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
1913500246-2019-0114„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
9190849093512Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи
1912000246-201-0113Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, контролери и енергетично оборудване
1913600246-2019-0112Доставка на резервни части за редуктор PX8100R3-RRH-4 или еквивалентно
9190839093310Реконструкция на уширение на писта две
1911600246-2019-0111Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m
1911700246-2019-0108Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 3 000 м