Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1900600246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване
1900700246-2019-0007Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 12
1900800246-2017-0060Среден ремонт на КА-3 и КА-4
1900900246-2019-0009Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
1901000246-2019-0006Доставка на хидразин хидрат
1901100246-2019-0005Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори
1901200246-2019-0008Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2
19013 00246-2019-0010Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-4
1901400246-2019-0017Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
1901500246-2019-0011Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1901600246-2019-0015Доставка на гуми
1901700246-2017-0060Основен ремонт на КА -12
1901800246-2019-0018„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №6 по време на основен ремонт – 2019 г.
1901900246-2019-0014Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1902000246-2019-0013Ремонт на ротора на Генератор №7
1902100246-2019-0025Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8
1902200246-2019-0034Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
1902300246-2019-0035„Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост“
1902400246-2019-0027Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори
1902500246-2019-0021Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД