Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190519089235Доставка и монтаж на климатици
9190479089218СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9190469088818Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9190459088911Доставка на товарозахващащи приспособления
9190419088312„Доставка на броячи на оси”
9190409088191„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“
9190359087794Рехабилитация на ВР-3 в ЦПС-2 и нанасяне на защитно покритие на металната конструкция
9190329087809Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника
9190319087401„Ремонт на охладителна кула тип Хамон“
9190309087342Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2
9190249087002Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци
9190199086415Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ
9190179086151Застраховка ,,Каско’’ на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2’’ЕАД
9190169085747Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
9190159085732„Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET”
9190149085744„Изграждане на складово помещение за РСПБЗН в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
9190129086026Частично възстановяване на Реактор утаител-2 в цех ХВО и Режими
9190109085811Изработка и доставка на резервни части за изгребвачи на варовик (СОИ) 1-4
9190099085700Извънгаранционно техническо обслужване на МТО – водоотливна система – „Външен“ и „Вътрешен“ пръстен за предупреждение при бедствия и аварии в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
9190059085245 9085489Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД