Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1900400246-2017-0060Среден ремонт на КА-1 и КА-2
1900800246-2017-0060Среден ремонт на КА-3 и КА-4
1909800246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване
1900600246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване
1914700246-2017-0137Доставка на метали
1908100246-2017-0137Доставка на метали
1908000246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1815300246-2018-0147Доставка на резервни части за реконструкция на тръбопровод за пара от колектор 7 ata към калориферите на КА - 9, 10, 11, 12
1815800246-2018-0148Доставка на резервни части за комбинирани роторни съоръжения по конструктивна документация
1814500246-2018-0149Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/270
1815400246-2018-0150Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
1815000246-2018-0151Охрана на територията и имущество собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1816200246-2018-0152„Ремонт на кранови пътища в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1816300246-2018-0153Извършване на основен ремонт на подгреватели високо налягане №5 и №7 на ТА-8
1815600246-2018-0154Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2
1816100246-2018-0155Доставка на дизелово гориво чрез карти за безналично плащане
1816400246-2018-0156Доставка на 8 000 тона котелно гориво
1816600246-2018-0157Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36"
1816000246-2018-0158Осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица”
1816500246-2018-0159Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзор при изпълнението на проектите