Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1912100246-2019-0110Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП
1909300246-2019-0107Ремонт в заводски условия на части от турбини тип TCDF – 36", К-165-130, К-232-130 и от генератори тип: TASK и тип: ТВВ 220-2Е
1912900246-2019-0103Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за Абсорбер 8
1912700246-2019-0106“Демонтажни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения”
1912600246-2019-0104Почистване на хоризонтална носеща конструкция на мокър комин и всички външни площадки за достъп на Абсорбер 8
1913100246-2019-0100Доставка и монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин
1912300246-2019-0109Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа
9190769093105Доставка на инертни материали
1912400246-2017-0060Възстановяване на газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б
1913200246-2019-0101“Възстановяване на КИП оборудване, измерване и автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със системата за управление на СОИ 8”
1912800246-2019-0102Ремонтно- възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
1913000246-2019-0105Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин
9190789093017Реновиране паркинг за автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
1911100246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 – подмяна на електродна система и обшивка на четвърто и осмо поле на електрофилтъра
1912200246-2019-0098Доставка на 180 тона амонячна вода 25%-на
1912500246-2019-0099Съвместяване на работата на димни вентилатори 10А и 10Б с котел 12
19133Доставка на метали
1911300246-2019-0097Изграждане на независима мониторингова система с интегрирано видеонаблюдение, охрана и оповестяване, надграждаща МТО системата за ранно предупреждение -„Външен“ и „Вътрешен“ пръстен
1910700246-2019-0096Доставка на два броя вакуумни машини комплект за машинно почистване на котли ПК 38-4
1908600246-2019-0095Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)