Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1902600246-2019-0022Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане №2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара от уплътненията на ТА-6
1902700246-2019-0023Реализация на част „Електрическа“ към работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух
1902800246-2019-0019Доставка на система за повдигане на товари
1902900246-2019-0024Доставка на бензин А 95 – 40 000 литра
1903000246-2019-0016Доставка на защитни обувки половинки
1903100246-2019-0028Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
1903200246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
19033Доставка на LED лампи и прожектори
1903400246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1903500246-2019-0020Доставка на два броя нови автомобили до седем места
1903600246-2019-0026Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех
1903700246-2019-0032Доставка на масла
1903800246-2019-0038Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1903900246-2019-0030Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ
1904000246-2019-0029„Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“
1904100246-2019-0031Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия
1904200246-2019-0047Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60
1904300246-2019-0046Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-8
1904400246-2019-0037Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1904500246-2019-0033Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво