Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190049085284Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
9190039085280“Доставка на крепежни изделия”, по спецификация
9190029085195„Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81), ГКЗ (311) и спояване с твърд припой(912)“.
9181089084528Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1916600246-2019-0140Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №2 по време на ремонти – 2020÷2021 г.
1916300246-2019-0135Разширение на системата за управление на Енергоблок 6
1916100246-2019-0133СМР за ремонт на бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 и 890 MW
1915900246-2019-0136Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1915700246-2019-0134Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за едногодишен период на компресори
1915600246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1915500246-2019-0129"Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-5"
1915400246-2019-0130Доставка на помпи
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
19149Ремонт на байпасен газоход на КА-10
1914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1914700246-2017-0137Доставка на метали
1914600246-2019-0118Доставка на тръби
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”