Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1816700246-2019-0001Доставка на технически батерии с азот
1900100246-2019-0002Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА - 4
1900300246-2019-0003„Оценка на техническото състояние, определяне на остатъчния ресурс и увеличаване срока на служба на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1900200246-2019-0004Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754
1901100246-2019-0005Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори
1901000246-2019-0006Доставка на хидразин хидрат
1900700246-2019-0007Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 12
1901200246-2019-0008Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2
1900900246-2019-0009Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
1901500246-2019-0011Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1900500246-2019-0012Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
1902000246-2019-0013Ремонт на ротора на Генератор №7
1901900246-2019-0014Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1901600246-2019-0015Доставка на гуми
1903000246-2019-0016Доставка на защитни обувки половинки
1901400246-2019-0017Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
1901800246-2019-0018„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №6 по време на основен ремонт – 2019 г.
1902800246-2019-0019Доставка на система за повдигане на товари
1903500246-2019-0020Доставка на два броя нови автомобили до седем места
1902500246-2019-0021Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД