Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190059085245 9085489Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
9190029085195„Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81), ГКЗ (311) и спояване с твърд припой(912)“.
9181089084528Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1916600246-2019-0140Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №2 по време на ремонти – 2020÷2021 г.
1915900246-2019-0136Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1916300246-2019-0135Разширение на системата за управление на Енергоблок 6
1915700246-2019-0134Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за едногодишен период на компресори
1916100246-2019-0133СМР за ремонт на бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 и 890 MW
1915400246-2019-0130Доставка на помпи
1915500246-2019-0129"Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-5"
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
1914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"