Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1910300246-2019-0093Доставка на впръскови тръбопроводи на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) и крепежни елементи на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1909400246-2019-0094Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и Абсорбери в цех СОИ 5-8
1910900246-2019-0092Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1910500246-2019-0091Доставка на резервни части за шламови помпи
1911200246-2019-0090Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати тип ПК 38-4 (КА-3÷8)
1911400246-2019-0089Доставка на датчици за температурен контрол
1910800246-2019-0087"Сервизно обслужване на тежка механизация в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД"
1910400246-2019-0086Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех
1910600246-2019-0088Доставка на кабели
1909600246-2019-0085„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1910000246-2019-0084Услуги по ремонт и доставка на резервни части за Фолксваген и Шкода
19110Доставка на метали
1908800246-2019-0083Доставка на дизелово гориво – 900 000 литра
1908100246-2017-0137Доставка на метали
1910200246-2019-0082Авариен ремонт на Генератор № 8
9190699091540„Доставка и монтаж на климатици”, по Спецификация – Приложение №1
1910100246-2019-0081"Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх"
1909900246-2019-0080Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Мари-ца изток 2” ЕАД
1909800246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване
9190689091177Възстановяване на терен за съхранение на скрап