Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1902600246-2019-0022Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане №2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара от уплътненията на ТА-6
1902700246-2019-0023Реализация на част „Електрическа“ към работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух
1902900246-2019-0024Доставка на бензин А 95 – 40 000 литра
1902100246-2019-0025Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8
1903600246-2019-0026Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех
1902400246-2019-0027Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори
1903100246-2019-0028Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
1904000246-2019-0029„Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“
1903900246-2019-0030Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ
1904100246-2019-0031Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия
1903700246-2019-0032Доставка на масла
1904500246-2019-0033Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво
1902200246-2019-0034Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
1902300246-2019-0035„Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост“
1904600246-2019-0036Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности
1904400246-2019-0037Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1903800246-2019-0038Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1904700246-2019-0039Доставка на лагери с общо предназначение и други
1904800246-2019-0040Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите
1904900246-2019-0041Изготвяне на работни проекти и реконструкция на ТА - 6