Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1906700246-2019-0073Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1907600246-2019-0065Строително монтажни работи по баластова призма на железен път
1907500246-2019-0064Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по стените на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Р
9190549089500Доставка на резервни части за осигурителна техника.
1906900246-2017-0060Основен ремонт на КА-10
1907700246-2019-0063Доставка на електрохидравлични тласкачи, производство на фирма ЕMG Automation GmbH Германия или еквивалентно
1906400246-2019-0062Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина - 2 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9190519089235Доставка и монтаж на климатици
1907200246-2019-0061„Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140“
1907300246-2019-0060„Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 6 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх“
9190479089218СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
1905500246-2019-0059Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9190459088911Доставка на товарозахващащи приспособления
1907000246-2019-0057Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД
1905600246-2019-0058Доставка на тръбопроводна арматура за котелно оборудване
1906800246-2019-0056Доставка на греси
1906600246-2019-0055Доставка на изпълнителни механизми за нуждите на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
9190469088818Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
1906100246-2019-0053Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1906200246-2019-0052Механизирано пресяване, поправяне по ос и ниво на жп коловози