Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1908600246-2019-0095Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1908700246-2019-0074Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)
1908800246-2019-0083Доставка на дизелово гориво – 900 000 литра
1908900246-2016-0122Доставка на електроматериали
1909000246-2019-0078Доставка на филтри и филтрационни елементи
1909100246-2019-0076Доставка на преобразуватели на електрически величини, производство на Camille Bauer” или еквивалентно
1909200246-2019-0077Доставка на честотни преобразуватели, производство на “Schneider Electric“ или еквивалентно
1909300246-2019-0107Ремонт в заводски условия на части от турбини тип TCDF – 36", К-165-130, К-232-130 и от генератори тип: TASK и тип: ТВВ 220-2Е
1909400246-2019-0094Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и Абсорбери в цех СОИ 5-8
1909500246-2019-0075Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1909600246-2019-0085„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1909700246-2019-0079Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1909800246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване
1909900246-2019-0080Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Мари-ца изток 2” ЕАД
1910000246-2019-0084Услуги по ремонт и доставка на резервни части за Фолксваген и Шкода
1910100246-2019-0081"Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх"
1910200246-2019-0082Авариен ремонт на Генератор № 8
1910300246-2019-0093Доставка на впръскови тръбопроводи на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) и крепежни елементи на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1910400246-2019-0086Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех
1910500246-2019-0091Доставка на резервни части за шламови помпи