Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1906500246-2019-0054„Миграция на контролери за управление на системата на Блок 1 от С 200 на С 300 в ТЕЦ „Марица изток 2 ЕАД”
1906300246-2019-0051Реинженеринг на регулиращи контури към ПВН и ПНН на ТГ 1, 3 и 4
1906000246-2019-0050Доставка на носачи
1905900246-2019-0049Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8
9190419088312„Доставка на броячи на оси”
19058Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1905700246-2019-0048Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕ
9190409088191„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“
1905400246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1904200246-2019-0047Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60
1904300246-2019-0046Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-8
1905000246-2019-0045Сервизно обслужване и ремонт на 12 броя асансьорни уредби и подемни платформи
1905200246-2019-0044Разширение на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) с изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в новите две сървърни помещения в Главна административна сграда (ГАС) и актуализиране и препрограмиране на старите..
9190329087809Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника
1905100246-2019-0043„Подмяна на главни тръбопроводи от ред „Б“ на Машинна зала до АСК – л, д и реконструкция на байпасни тръбопроводи на ГПЗ – л, д на ТА- 6 съгласно работен проект“
9190359087794Рехабилитация на ВР-3 в ЦПС-2 и нанасяне на защитно покритие на металната конструкция
1905300246-2019-0042Извършване на процедури за калибриране на средствата за измерване на емисии от неподвижни източници и калибриране на средствата за измерване на пунктове за измерване на имисии
1904900246-2019-0041Изготвяне на работни проекти и реконструкция на ТА - 6
1904800246-2019-0040Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите
1904700246-2019-0039Доставка на лагери с общо предназначение и други