Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1910600246-2019-0088Доставка на кабели
1910700246-2019-0096Доставка на два броя вакуумни машини комплект за машинно почистване на котли ПК 38-4
1910800246-2019-0087"Сервизно обслужване на тежка механизация в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД"
1910900246-2019-0092Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
19110Доставка на метали
1911100246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 – подмяна на електродна система и обшивка на четвърто и осмо поле на електрофилтъра
1911200246-2019-0090Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати тип ПК 38-4 (КА-3÷8)
1911300246-2019-0097Изграждане на независима мониторингова система с интегрирано видеонаблюдение, охрана и оповестяване, надграждаща МТО системата за ранно предупреждение -„Външен“ и „Вътрешен“ пръстен
1911400246-2019-0089Доставка на датчици за температурен контрол
1911500246-2019-0116Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
1911600246-2019-0111Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m
1911700246-2019-0108Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 3 000 м
1911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1912000246-201-0113Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, контролери и енергетично оборудване
1912100246-2019-0110Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП
1912200246-2019-0098Доставка на 180 тона амонячна вода 25%-на
1912300246-2019-0109Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа
1912400246-2017-0060Възстановяване на газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б
1912500246-2019-0099Съвместяване на работата на димни вентилатори 10А и 10Б с котел 12