Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1910200246-2019-0082Авариен ремонт на Генератор № 8
1908800246-2019-0083Доставка на дизелово гориво – 900 000 литра
1910000246-2019-0084Услуги по ремонт и доставка на резервни части за Фолксваген и Шкода
1909600246-2019-0085„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1910400246-2019-0086Сервизно обслужване на компресорна станция Котелен цех
1910800246-2019-0087"Сервизно обслужване на тежка механизация в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД"
1910600246-2019-0088Доставка на кабели
1911400246-2019-0089Доставка на датчици за температурен контрол
1911200246-2019-0090Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати тип ПК 38-4 (КА-3÷8)
1910500246-2019-0091Доставка на резервни части за шламови помпи
1910900246-2019-0092Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1910300246-2019-0093Доставка на впръскови тръбопроводи на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) и крепежни елементи на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1909400246-2019-0094Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и Абсорбери в цех СОИ 5-8
1908600246-2019-0095Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1910700246-2019-0096Доставка на два броя вакуумни машини комплект за машинно почистване на котли ПК 38-4
1911300246-2019-0097Изграждане на независима мониторингова система с интегрирано видеонаблюдение, охрана и оповестяване, надграждаща МТО системата за ранно предупреждение -„Външен“ и „Вътрешен“ пръстен
1912200246-2019-0098Доставка на 180 тона амонячна вода 25%-на
1912500246-2019-0099Съвместяване на работата на димни вентилатори 10А и 10Б с котел 12
1913100246-2019-0100Доставка и монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин
1913200246-2019-0101“Възстановяване на КИП оборудване, измерване и автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със системата за управление на СОИ 8”