Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190319087401„Ремонт на охладителна кула тип Хамон“
9190309087342Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2
1904400246-2019-0037Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1904100246-2019-0031Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия
1902300246-2019-0035„Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост“
1904600246-2019-0036Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности
1904500246-2019-0033Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво
1902200246-2019-0034Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
1903700246-2019-0032Доставка на масла
1903900246-2019-0030Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ
1904000246-2019-0029„Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“
9190249087002Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци
1903800246-2019-0038Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1903600246-2019-0026Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех
1902400246-2019-0027Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори
1903100246-2019-0028Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
1903400246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1903200246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
1901700246-2017-0060Основен ремонт на КА -12
9190199086415Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ