Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1912600246-2019-0104Почистване на хоризонтална носеща конструкция на мокър комин и всички външни площадки за достъп на Абсорбер 8
1912700246-2019-0106“Демонтажни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения”
1912800246-2019-0102Ремонтно- възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
1912900246-2019-0103Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за Абсорбер 8
1913000246-2019-0105Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин
1913100246-2019-0100Доставка и монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин
1913200246-2019-0101“Възстановяване на КИП оборудване, измерване и автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със системата за управление на СОИ 8”
19133Доставка на метали
1913400246-2019-0115Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1913500246-2019-0114„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
1913600246-2019-0112Доставка на резервни части за редуктор PX8100R3-RRH-4 или еквивалентно
1913700246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно
1914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"
1914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1914600246-2019-0118Доставка на тръби
1914700246-2017-0137Доставка на метали