Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1912800246-2019-0102Ремонтно- възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
1912900246-2019-0103Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за Абсорбер 8
1912600246-2019-0104Почистване на хоризонтална носеща конструкция на мокър комин и всички външни площадки за достъп на Абсорбер 8
1913000246-2019-0105Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин
1912700246-2019-0106“Демонтажни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения”
1909300246-2019-0107Ремонт в заводски условия на части от турбини тип TCDF – 36", К-165-130, К-232-130 и от генератори тип: TASK и тип: ТВВ 220-2Е
1911700246-2019-0108Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 3 000 м
1912300246-2019-0109Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа
1912100246-2019-0110Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП
1911600246-2019-0111Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m
1913600246-2019-0112Доставка на резервни части за редуктор PX8100R3-RRH-4 или еквивалентно
1913500246-2019-0114„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
1913400246-2019-0115Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1911500246-2019-0116Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
1914600246-2019-0118Доставка на тръби
1914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"
1914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)