Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1902900246-2019-0024Доставка на бензин А 95 – 40 000 литра
1902700246-2019-0023Реализация на част „Електрическа“ към работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух
9190179086151Застраховка ,,Каско’’ на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2’’ЕАД
1902600246-2019-0022Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане №2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара от уплътненията на ТА-6
1902100246-2019-0025Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8
1902500246-2019-0021Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД
1903500246-2019-0020Доставка на два броя нови автомобили до седем места
1902800246-2019-0019Доставка на система за повдигане на товари
9190129086026Частично възстановяване на Реактор утаител-2 в цех ХВО и Режими
1901800246-2019-0018„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №6 по време на основен ремонт – 2019 г.
1901400246-2019-0017Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
19033Доставка на LED лампи и прожектори
1901900246-2019-0014Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
9190169085747Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
9190149085744„Изграждане на складово помещение за РСПБЗН в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
9190109085811Изработка и доставка на резервни части за изгребвачи на варовик (СОИ) 1-4
9190159085732„Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET”
1903000246-2019-0016Доставка на защитни обувки половинки
1901600246-2019-0015Доставка на гуми
9190099085700Извънгаранционно техническо обслужване на МТО – водоотливна система – „Външен“ и „Вътрешен“ пръстен за предупреждение при бедствия и аварии в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД