Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
1915500246-2019-0129"Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-5"
1915400246-2019-0130Доставка на помпи
1916100246-2019-0133СМР за ремонт на бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 и 890 MW
1915700246-2019-0134Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за едногодишен период на компресори
1916300246-2019-0135Разширение на системата за управление на Енергоблок 6
1915900246-2019-0136Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1916600246-2019-0140Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №2 по време на ремонти – 2020÷2021 г.
9181089084528Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9190029085195„Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81), ГКЗ (311) и спояване с твърд припой(912)“.
9190059085245 9085489Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
9190039085280“Доставка на крепежни изделия”, по спецификация
9190049085284Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
9190099085700Извънгаранционно техническо обслужване на МТО – водоотливна система – „Външен“ и „Вътрешен“ пръстен за предупреждение при бедствия и аварии в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
9190159085732„Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET”
9190149085744„Изграждане на складово помещение за РСПБЗН в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”