Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1814500246-2018-0149Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/270
1815000246-2018-0151Охрана на територията и имущество собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1815300246-2018-0147Доставка на резервни части за реконструкция на тръбопровод за пара от колектор 7 ata към калориферите на КА - 9, 10, 11, 12
1815400246-2018-0150Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
1815600246-2018-0154Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2
1815800246-2018-0148Доставка на резервни части за комбинирани роторни съоръжения по конструктивна документация
1816000246-2018-0158Осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица”
1816100246-2018-0155Доставка на дизелово гориво чрез карти за безналично плащане
1816200246-2018-0152„Ремонт на кранови пътища в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1816300246-2018-0153Извършване на основен ремонт на подгреватели високо налягане №5 и №7 на ТА-8
1816400246-2018-0156Доставка на 8 000 тона котелно гориво
1816500246-2018-0159Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзор при изпълнението на проектите
1816600246-2018-0157Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36"
1816700246-2019-0001Доставка на технически батерии с азот
1900100246-2019-0002Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА - 4
1900200246-2019-0004Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754
1900300246-2019-0003„Оценка на техническото състояние, определяне на остатъчния ресурс и увеличаване срока на служба на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1900400246-2017-0060Среден ремонт на КА-1 и КА-2
1900500246-2019-0012Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване