Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
19013 00246-2019-0010Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-4
19149Ремонт на байпасен газоход на КА-10
19133Доставка на метали
19110Доставка на метали
919063Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
19058Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
19033Доставка на LED лампи и прожектори
1912000246-201-0113Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, контролери и енергетично оборудване
1608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1908900246-2016-0122Доставка на електроматериали
1915600246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1913700246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно
1912400246-2017-0060Възстановяване на газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б
1911100246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 – подмяна на електродна система и обшивка на четвърто и осмо поле на електрофилтъра
1908300246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1906900246-2017-0060Основен ремонт на КА-10
1905400246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1903400246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1903200246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
1901700246-2017-0060Основен ремонт на КА -12