Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Контакти

 
Адрес на Дружеството
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
с. Ковачево 6265, обл. Стара Загора
Тел. 042/ 66 22 14
Факс: 042/ 66 25 07


Телефони и електронни адреси:
инж. Живко Динчев
Изпълнителен директор
Тел.: 042/ 66 20 14
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: [email protected]
инж. Христо Иванов
Зам. изпълнителен директор
Тел.: 042/ 66 20 14
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: [email protected]
инж. Михаил Митков
Директор на дирекция „Експлоатация”
Тел.: 042/ 66 20 17
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail:
[email protected]
инж. Константин Колев
Директор на дирекция „Сигурност”
Тел.: 042/ 66 25 16
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: 
[email protected]
Десислава Неделчева
Директор на дирекция "Маркетинг и обществени поръчки" 
Тел.: 042/ 66 25 06
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: [email protected]
инж. Стоян Динчев
Директор на дирекция "Ремонти" 
Тел.: 042/ 66 22 19
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: [email protected]
Боян Боев
Директор на дирекция "Финансово - икономическа" 
Тел.: 042/ 66 22 25
Факс: 042/ 66 25 07
e-mail: [email protected]
Сотир Сотиров
Главен счетоводител
Тел.: 042/ 66 20 20
Факс: 042/ 66 25 07
e-mail: [email protected]
Руслан Германов
Директор на дирекция "Административен данъчен и финансов контрол"
Тел.: 042/ 66 29 90
Факс: 042/ 66 25 07
e-mail:
[email protected]
Цветан Георгиев
Oтдел "Информация и връзки с обществеността"
Тел.: 042 / 66 29 19
e-mail:
[email protected]
Деловодство
Тел.: 042/ 66 24 14
Факс: 042 / 66 25 07
e-mail: [email protected]
Личен състав
Тел.: 042/ 66 24 15
Факс: 042/ 66 25 07
Мария Пандова
Длъжностно лице по защита на личните данни
Тел.: 042/ 66 29 83
e-mail: [email protected]