Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
 
Адрес на Дружеството
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
с. Ковачево 6265, обл. Стара Загора
Тел. 042/ 66 22 14
Факс: 042/ 66 25 07


Телефони и електронни адреси:
инж. Живко Динчев
Изпълнителен директор
Тел.: 042/ 66 20 14
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: tec2@tpp2.com
инж. Михаил Митков
Зам. - изпълнителен директор
Тел.: 042/ 66 20 14
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: tec2@tpp2.com
инж. Илия Стоянов
Директор на дирекция „Експлоатация”
Тел.: 042/ 66 20 17
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: its@tpp2.com
Десислава Неделчева
Директор на дирекция "Маркетинг и обществени поръчки" 
Тел.: 042/ 66 25 06
Факс: 042/ 66 20 00
e-mail: nedelcheva@tpp2.com
инж. Стоян Динчев
Директор на дирекция "Ремонти" 
Тел.: 042/ 66 22 19
Факс: 042/ 66 20 00

    
       Боян Боев
       Директор на дирекция "Финансово - икономическа"
       Тел.: 042/ 66 22 25
       Факс: 042/ 66 25 07
       e-mail:
boyan.boev@tpp2.com

Сотир Сотиров
Главен счетоводител
Тел.: 042/ 66 20 20
Факс: 042/ 66 25 07
e-mail: ssotirov@tpp2.com
Руслан Германов
Директор на дирекция "Административен данъчен и финансов контрол"
Тел.: 042/ 66 29 90
Факс: 042/ 66 25 07
e-mail:
r.germanov@tpp2.com
 
      Цветан Георгиев
      Oтдел "Информация и връзки с обществеността"
      Тел.:042 / 66 29 19
      e-mail: tsvetan.georgiev@tpp2.com
Деловодство
Тел.: 042/ 66 24 14
Факс: 042/ 66 25 07
Личен състав
Тел.: 042/ 66 24 15
Факс: 042/ 66 25 07
Мария Пандова
Длъжностно лице по защита на личните данни
Тел.: 042/ 66 29 83
e-mail: gdpr@tpp2.com