kPa
 C
 MW
 Hz
 
 MW
 MW


 
Nel [MW]


Ефективност
СОИ [%]


Rel [MVar]
Fnn-1 [t/h]
Fnn-2 [t/h]
Рконд [kPa]

123ОБНОВИ ДАННИТЕ