Енергоблок 8


Съдържание06:35/14.12.2017г. Енергоблок 8 включен в паралел след среден ремонт - търговски график
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата14.12.2017