Енергоблок 3


Съдържание21:20/17.12.2017г. Котел 6 включен в паралел-по нареждане на ТДУ
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата18.12.2017