Енергоблок 2


Съдържание00:00/30.12.2017г. Котел 3 по нареждане на ТДУ- резерв „регулиране надолу“
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата02.01.2018