Енергоблок 4


Съдържание10:58/30.12.2017г. Енергоблок 4 с Котел 8 по нареждане на ТДУ включен в паралел - търговски график
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата02.01.2018