Енергоблок 4


Съдържание10:40/01.04.2018г. Котел 7 изключен от паралел по нареждане на ЦДУ–„ регулиране надолу“
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата02.04.2018