Енергоблок 5


Съдържание00:53/06.04.2018г. Енергоблок 5 изключен от паралел – резерв търговски график
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата10.04.2018