Енергоблок 2


Съдържание15:00/20.04.2018г. Енергоблок 2 с Котел 3 и Котел 4-приключен среден ремонт-в резерв
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата23.04.2018