Енергоблок 6


Съдържание00:00/02.06.2018г. Енергоблок 6 в среден ремонт
Причина за събитиетоСреден ремонт
Засегната единична мощностЕнергоблок 6
Инсталирана мощност, MW222 МW
Неразполагаема мощност на пазара, MW222 MW
Разполагаема мощност на пазара, MW0 MW
Прогнозен начален момент на събитието00:00/02.06.2018г.
Прогнозен краен момент на събитието16:00/06.07.2018г.
Продължителност на събитието34 денонощия и 16 часа
Дата01.06.2018