Енергоблок 4


Съдържание22:34/31.05.2018г.Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел след среден ремонт-работа по търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 8 (Блок 4)
Инсталирана мощност, MW172 MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW94 MW
Разполагаема мощност на пазара, MW78 MW
Прогнозен начален момент на събитието22:34/31.05.2018г.
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата01.06.2018