Eнергоблок 4


Съдържание10:25/01.06.2018г. Котел 7 включен в паралел след среден ремонт-работа по търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 7 (Блок 4)
Инсталирана мощност, MW172 MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW0 MW
Разполагаема мощност на пазара, MW172 MW
Прогнозен начален момент на събитието10:25/01.06.2018г.
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата01.06.2018