Енергоблок 1


Съдържание00:03/01.07.2018г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-резерв/търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 1 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177 MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW172 MW
Разполагаема мощност на пазара, MW0 MW
Прогнозен начален момент на събитието00:03/01.07.2018г.
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата02.07.2018