Енергоблок 1


Съдържание01:20/01.12.2019г.Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 2 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW0
Разполагаема мощност на пазара, MW177
Прогнозен начален момент на събитието01.12.2019 01:20
Прогнозен краен момент на събитието31.12.2019 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата02.12.2019