Енергоблок 4


Съдържание23:41/09.12.2019г. Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 8 (Блок 4)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието09.12.2019 23:41
Прогнозен краен момент на събитието31.12.2019 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата10.12.2019