Енергоблок 1


Съдържание07:25/13.01.2020г.Котел 2 изключен от паралел-Престой за поддръжка
Причина за събитиетоПрестой за поддръжка(ППР)
Засегната единична мощностКотел 2 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието13.01.2020 07:25
Прогнозен краен момент на събитието14.01.2020 00:00
Продължителност на събитието16 часа и 35 минути
Дата13.01.2020