Енергоблок 1


Съдържание00:21/16.01.2020г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 2 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието16.01.2020 00:21
Прогнозен краен момент на събитието20.01.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата16.01.2020