Енергоблок 1


Съдържание11:56/25.01.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 1 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието25.01.2020 11:56
Прогнозен краен момент на събитието31.01.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата27.01.2020