Енергоблок 3


Съдържание23:55/25.01.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 5 (Блок 3)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието25.01.2020 23:55
Прогнозен краен момент на събитието31.01.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата27.01.2020