Енергоблок 1


Съдържание23:01/05.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 2 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието05.02.2020 23:01
Прогнозен краен момент на събитието29.02.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата06.02.2020