Енергоблок 1


Съдържание08:56/17.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 1 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието17.02.2020 08:56
Прогнозен краен момент на събитието29.02.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата19.02.2020