Енергоблок 3


Съдържание16:20/15.04.2020г. Котел 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 5 (Блок 3)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието15.04.2020 16:20
Прогнозен краен момент на събитието30.04.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата16.04.2020