Енергоблок 3


Съдържание14:20/26.04.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 5 (Блок 3)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието26.04.2020 14:20
Прогнозен краен момент на събитието31.05.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата04.05.2020