Енергоблок 5


Съдържание08:00/11.05.2020г. Енергоблок 5 в Основен ремонт
Причина за събитиетоОсновен ремонт
Засегната единична мощностЕнергоблок 5
Инсталирана мощност, MW227
Неразполагаема мощност на пазара, MW227
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието11.05.2020 08:00
Прогнозен краен момент на събитието30.09.2020 16:00
Продължителност на събитието142 дни и 8 часа
Дата11.05.2020