Енергоблок 1


Съдържание06:52/15.06.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 1 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW94
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието15.06.2020 06:52
Прогнозен краен момент на събитието30.06.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата15.06.2020