Енергоблок 4


Съдържание08:57/15.06.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 7 (Блок 4)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW94
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието15.06.2020 08:57
Прогнозен краен момент на събитието30.06.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата15.06.2020